AUTO – TOUR AUTO 2012


AUTO - MISCS 2012 - TOUR AUTO - PARIS TO NICE (FRA) - 16 TO 21/04/2012 - PHOTO : JEAN MICHEL LE MEUR / DPPI - 173 RICK PEARSON / KEITH GAPP GBR / GBR ASTON MARTIN DB 2 1952 COMPETITION - ACTION