AUTO – TOUR AUTO 2012


AUTO - MISCS 2012 - TOUR AUTO - PARIS TO NICE (FRA) - 16 TO 21/04/2012 - PHOTO : ERIC VARGIOLU / DPPI - 174 JEAN-YVES GRANDIDIER / ANTOINE DARLEY FRA / FRA ASTON MARTIN DB 2 / 4 1954 COMPETITION - ACTION