1952 Siata 208CS

1950→1955 Siata Daina ‘Gran Sport’

1952 Siata 400L

1955 Siata 300BC

1953 Siata 208S