Zondag 14 Juni 1942

Discussion in 'MooSquad's Website Forum' started by AMGrulz, Jun 14, 2009.

 1. Vrijdag 12 juni was ik al om 6 uur wakker en dat is heel begrijpelijk, daar ik jarig was. Maar om 6 uur mocht ik toch nog niet opstaan, dus moest ik mijn nieuwgierigheid bedwingen tot kwart voor zeven. Toen ging het niet langer, ik ging naar de eetkamer, waar ik door Moortje met kopjes verwelkomd werd.
  Om even na zevenen ging ik naar papa en mama en dan naar de huiskamer, om mijn cadeautjes uit te pakken. Het was in de eerste plaats jou die ik te zien kreeg, wat misschien wel een van mijn fijnste cadeau's is. Dan een bos rozen, een plantje, twee takken pinkster-rozen, dat waren die ochtend de kinderen van Flora, die op mijn tafel stonden, maar er kwam nog veel meer. Van mama en papa heb ik een heleboel gekregen en ook door onze kennissen ben ik erg verwend. Zo ontving ik o.a. de Camera Obscura, een gezelschapsspel, veel snoep, chocola, een puzzle, een broche, Nederlandse Sagen en Legenden door Joseph Cohen, Daisy's Bergvacantie, een enig boek en wat geld, zodat ik me Mythen van Griekenland en Rome kan kopen, fijn!
  Dan kwam Lies mij halen en wij gingen naar school. In de pauze tracteerde ik leraren en leerlingen op boterkoekjes en toen moesten we weer aan het werk.
  Nu moet ik ophouden. Daag, ik vind je zo fijn!

  Sunday, June 14, 1942
  Friday the 12th of June I was already awake at 6am and that is very understandable – it was my birthday. But I couldn’t get up at 6am, so I had to suppress my curiosity until quarter to seven. When I couldn’t contain it any longer, I went to the dining room, where I was welcomed by Moortje with a nuzzle.
  At roughly seven I went to mama and papa and then to then den to open my packages. It was you that I saw first, perhaps the finest of my presents. Then I saw a bunch of roses, a plant, two sprigs of pink roses that stood on the table and were the children of Flora that morning, and more. From mama and papa I have gotten quite a lot and I am spoiled by our friends. So I also got the Camera Obscura, a party game, lots of candy, chocolate, a puzzle, a brooch, Nederlandse Sagen en Legenden by Joseph Cohen, Daisy’s Bergvacantie, a lovely book, and a bit of money so that I can buy myself Mythen van Griekenland en Rome. Nice!
  Then Lies came to get me and we went to school. During recess I treated the teachers and students to butter cookies and then we had to get back to work. Now, I must stop. Goodbye, I love you so much!
   
 2. Sommige mensen hadden het niet zo slecht in de oorlog blijkbaar.
   
 3. Het zal slechter worden.

  Maandag, 15 juni 1942
  Zondagmiddag had ik mijn verjaardag-partijtje. We hebben een film gehad, De Vuurtorenwachter met Rin-tin-tin, die zeer in de smaak viel bij mijn klasgenootjes. We hadden veel prêt en het was gezellig. Er waren veel jongens en meisjes. Moeder wil nog altijd weten met wie ik later zou willen trouwen. Ze kan nooit vermoeden, dat het Peter Wessel is, omdat ik het haar destijds zo zonder blikken of blozen uit het hoofd gepraat heb. Met Lies Goosens en Sanne Houtman ben ik al jaren bevriend, het waren mijn best vriendinnen. Intussen heb ik Jopie de Waal op het Joodse Lyceum leren kennen. Wij zijn veel samen en zij is nu mijn beste vriendin. Lies is nu meer met een ander meisje samen en Sanne is op een andere school en heeft daar vriendinnen.

  Monday, 15 June 1942
  Sunday afternoon I had my birthday party. We had a film, De Vuurtorenwachter with Rin-tin-tin, that really appealed to my classmates. We had a lot of fun and it was pleasant. There were many boys and girls. Mother still always wants to know who I would want to marry later. She can never suspect that it is Peter Wessel, because I have spoken from the head without batting an eyelid. I have already been friends with Lies Goosens and Sanne Houtman for years, they were my best friends. Meanwhile, I have become acquainted with Jopie de Waal at the Jewish High School. We are often together and she is now my best friend. Lies is now with other friends more and Sanne is at another school and has friends there.
   

Share This Page